מסגרת לתמונה


מסגרת מתכת לתמונה
מסגרת מתכת לבנה
מסגרת מבריקה עם פס לבן
מסגרת קלאסית מבריקה
מסגרת מתכת רחבה
מסגרת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת ל 2 תמונות בגודל 13-18