מסגרת קלאסית מבריקה

מסגרת מתכת דגם 0947
מסגרת מתכת דגם 0954
מסגרת מתכת דגם 0961
מסגרת מתכת דגם 0978