מסגרת מתכת רחבה

מסגרת מתכת דגם 0862
מסגרת מתכת דגם 0879
מסגרת מתכת דגם 0886