מסגרת מתכת לבנה

מסגרת מתכת דגם 1012
מסגרת מתכת דגם 1272
מסגרת מתכת דגם 1289
מסגרת מתכת דגם 1517