מסגרת מבריק מט

מסגרת מתכת דגם 0725
מסגרת מתכת דגם 0732
מסגרת מתכת דגם 0749
מסגרת מתכת דגם 0756