מסגרת מבריקה עם פס לבן

מסגרת מתכת דגם 0985
מסגרת מתכת דגם 0992
מסגרת מתכת דגם 1005
מסגרת מתכת דגם 1401