מסגרת ל 2 תמונות בגודל 10-15

מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15
מסגרת מתכת ל 2 תמונות בגודל 10-15